Alumni

รูปภาพ ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น รุ่นที่ ตำแหน่ง และสายงาน ลักษณะเด่น ความประทับใจ ความแตกต่างจากที่อื่น ของการที่เรียนคณิตศาสตร์ประยุกต์ที่ สจล. (หรือการนำเรื่องที่เรียนไปใช้กับสายงาน)
  สิริกร  ศิโรรัตน์ธัญโชค มิ้นท์ 34 Data Operations Executive
(LINE MAN Wongnai)
    ความประทับใจตอนที่เรียนภาควิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ที่ สจล ตลอด4ปีที่นี่  ได้ทั้งมิตรภาพและความรู้ที่หลากหลายแขนงวิชามากๆ มีอาจารย์ที่คอยแนะนำและช่วยเหลือถ้าเรามีปัญหาต่างๆ สำหรับตัวเราเองที่จบภาควิชานี้ได้นำความรู้พื้นฐานจากวิชาที่เรียนที่นี่ไปใช้ในการทำงานจริงๆด้วย เช่น การเขียนsql เบื้องต้น, วิชา data analysis ที่ช่วยทำให้เราจัดการข้อมูลออกมาให้มองอย่างง่าย( การpivot ที่ซับซ้อน, Advanced excel ,การใช้สูตรและทริคต่างๆในprogram) , ตรรกศาสตร์ ทางคณิตศาสตร์ที่ช่วยให้เรามองภาพของข้อมูลจำนวนมากๆได้อย่างง่ายขึ้น ลำดับความคิดเป็นขั้นตอนทีละstep เป็นต้นบางคนอาจจะคิดว่าคณิตศาสตร์เป็นเรื่องไกลตัว แต่ในการดำเนินชีวิตจริงและการทำงานจริงในส่วนต่างๆล้วนมีคณิตศาสตร์เข้าเกี่ยวข้องเสมอเลยค่ะ :)
 
  ปวีณา  วงษ์คำมี พร 35 Data Scientist - Machine Learning (Kasikorn Business Technology Group – KBTG) ได้รับทุน 'KBTG Young Tech Scholarship 2020’ ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัย Top10 ของโลก     I currently work as a Data Scientist in Machine Learning at Kasikorn Business Technology Group – KBTG, a leading Tech company of Kasikorn Bank. I am getting a scholarship (‘KBTG Young Tech Scholarship 2020’) from this company to study abroad and I am preparing myself for English skill and build profile for apply to the university.       Mathematics is the basic of many subjects. It teaches us to think systematically and prepares the process before going to solve any problems. Majoring of Applied Mathematics at KMITL is not only teaches on math, but it is including to technology (e.g. Blockchain, Power BI, etc.), programming language (e.g. Java, Python, etc.) and industry to make more chance to get several jobs on the future. Moreover, we have a variety of talented teachers who are on hand to give advice and we also have a good learning environment.
  อันธิกา  ทาชุ่ม อันอัน 34 QA Software at SS&C Technology /สายงาน IT (SS&C Technology)     Mathematics is a base of many fields included computer programmimg that can applied into many fields of careers. In major of Applied Mathematic ,KMITL has varieties courseworks for students to study , which not only Mathematic but also computer programming ,Mathematic Industrial and so on. That can applied to my career where use knowledge about Programming and Financial. Also , Professors who have an expert in each course and considerate about students.
 
  กิตติภพ  แซ่เตีย โอ๊ต 35 Data scientist (Shopee Thailand) ได้รับทุน Krungsri Research Project Funding 2019 ขณะเรียนอยู่ชั้นปีที่ 4 และหลังจากเรียนจบได้รับทุน Dapa Digital Scholarship program     คณิตศาสตร์ เป็นรากฐานของเทคโนโลยีที่เป็นสิ่งขับเคลื่อนโลกในปัจจุบัน สาขาคณิตศาสตร์ที่นี่สอนความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่หลากหลายต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในสายงานต่าง ๆ และยังมีทุนวิจัยต่าง ๆ จากภาคเอกชนที่จะเข้ามาเพื่อสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการหาประสบการณ์ดี ๆ ในการเรียน และพี่เป็นหนึ่งในนักศึกษาที่ได้ทุนวิจัยทางด้าน Data science จากทางบริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ได้ประสบการณ์มากมายในสายงาน Data scientist และเป็นใบเบิกทางในการมาทำงาน Data scientist ณ ปัจจุบัน